წევრობის წესი

IFIA წევრობის პროცედურა

წევრობის პროცედურის დასაწყებად, განმცხადებელს უნდა წარუდგინოს წევრობის მოთხოვნის წერილი, რომელიც მიმართულია IFIA– ს პრეზიდენტს, ბ-ნ ალიზაზა რასტეგარს და სათანადოდ შეავსოს წევრობის მოთხოვნის ფორმა (სიტყვით ფორმატით) და ყველა მოთხოვნის დოკუმენტი გაგზავნას Miss.katherine Brown– ზე. ან Miss.Caroline Simonet ინფორმაციის მეშვეობით [at] ifia.com, IFIA საერთაშორისო საქმეთა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. წევრობის წევრობის მოთხოვნის წერილის და ფორმის შედგენის შემდეგ მოცემულია თქვენი მოხერხებულობისთვის.

ამის შემდეგ, თქვენი მოთხოვნა განიხილება IFIA აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე და მოგაწვდით ინფორმაციას საბოლოო შედეგის შესახებ. თქვენი წევრობის ტიპი განისაზღვრება IFIA აღმასრულებელი კომიტეტის წევრების მიერ.

წევრობა IFIA– ს კატეგორიებად დაყოფილია სრული, კორესპონდენტი და თანამშრომლობის მქონე წევრების სამ სხვადასხვა კლასში. თითოეულ მათგანის დეტალური აღწერა შეგიძლიათ ნახოთ შესაბამის კატეგორიებში. მხოლოდ ერთი სრულუფლებიანი წევრის მიღება შეიძლება თითოეული ქვეყნიდან. ამასთან, წევრების სხვა კატეგორიების მიღებაზე შეზღუდვა არ არსებობს.

რა საბუთები უნდა ჰქონდეს განმცხადებელს?

 • ინსტიტუტის ეროვნული სარეგისტრაციო სერთიფიკატი
 • ერთ-ერთი სამთავრობო უწყების საქმიანობის დამტკიცება
 • საქმიანობის ანგარიში ბოლო ორი წლის განმავლობაში
 • უახლესი ფინანსური ანგარიში
 • ინსტიტუტის წესდება (ინგლისურად)
 • ინსტიტუტის პრეზიდენტის სრული ინფორმაცია მის ფოტოზე
 • სრული ფიზიკური საფოსტო მისამართი საკონტაქტო ნომრით
 • ოფიციალური ვებსაიტის და ოფიციალური კორპორატიული ელ.წერილი

ვის შეუძლია შეუერთდეს?

 • ეროვნული გამომგონებლის / ინოვატორთა ასოციაციების / დაწესებულებების / საზოგადოებების წარმომადგენლები
 • ქალთა გამომგონებლის / ინოვატორთა ასოციაციები / ინსტიტუტები / საზოგადოებები
 • ახალგაზრდა გამომგონებელი / ინოვატორთა ასოციაციები / ინსტიტუტები / საზოგადოებები
 • მეცნიერთა, მკვლევართა, მეწარმეთა ასოციაციები
 • კორპორაციები და კომპანიები
 • მცირე და საშუალო საწარმოები
 • სამთავრობო უწყებები, რომლებიც ხელს უწყობენ გამომგონებელ საქმიანობას
 • ინოვაციური ცენტრები და კვლევითი ცენტრები
 • დამწყებთათვის
 • სამეცნიერო პარკები
 • უნივერსიტეტები / კოლეჯები / სკოლები, რომლებიც მოქმედებენ გამოგონებისა და ინოვაციების სფეროში
 • კვლევისა და ინოვაციების ლაბორატორიები
 • ეროვნული / საერთაშორისო გამოგონების გამოფენები, ბაზრობები, ფესტივალები
 • და ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც ასრულებს საქმიანობას გამოგონებისა და ინოვაციების სფეროში

რამდენია ყოველწლიურად IFIA წევრობის გადასახადი?

რაც შეეხება წევრობის საფასურიის კატეგორიდება ქვეყნების სტატუსის მიხედვით, რაც ნიშნავს:

500-1000 აშშ დოლარი მცირე ასოციაციებისა და განუვითარებელი ქვეყნებისთვის.

1000-2000 აშშ დოლარი საშუალო ასოციაციების განვითარებად ქვეყნებში.

2000-5000 აშშ დოლარი დიდი ასოციაციების განვითარებული ქვეყნებისთვის.