მსოფლიო გამოგონებისა და ინოვაციების ფორუმის 2019 წლის მონაწილეები

IFIA- ს ყველა წევრი

IFIA წევრები, რომლებიც შეადგენენ პირველადი ორგანოს IFIA კლასიფიცირდება სამ კატეგორიად, სრულად, შესაბამისობაში და თანამშრომლობით, მათი ხმის მიცემის სტატუსის, შექმნის თარიღისა და საქმიანობის მიხედვით.

თითოეული კატეგორიის დავალებები და პასუხისმგებლობები მოცემულია მათ კონკრეტულ გვერდებზე. საერთოდ, პასუხისმგებლობების შეჯამება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

 • IFIA– ს ძირითადი მიზნების მისაღწევად დახმარება
 • მონაწილე IFIA მოვლენები
 • წლიური ანგარიშის წარდგენა IFIA სამდივნოში
 • წლიური წევრობის საფასურის დროულად გადახდა

ასოციაციებს, რომლებიც აპირებენ გაწევრიანდნენ IFIA- ს წევრად, შეუძლიათ პროცედურის დაწყება, რომელშიც აღწერილია საჭირო მოქმედებები გახდი IFIA- ს წევრი.

როგორც გამომგონებელთა ასოციაცია ისარგებლებთ ქვემოთ მოყვანილი მომსახურებით:

 • წევრ ორგანიზაციის ხილვადობის გაზრდა წევრის ლოგოსა და საკონტაქტო მონაცემების ჩვენებით IFIA- ს ვებსაიტზე და მონაცემთა ბაზაში
 • გაიზარდა ურთიერთთანამშრომლობა, ცნობადობა და საერთაშორისო ურთიერთქმედება წევრი ქვეყნების IFIA ფართო ქსელთან
 • სპეციალური შეთავაზებები IFIA საერთაშორისო გამოგონების გამოფენებში მონაწილეობისთვის, მათ შორის უფასო განთავსება, ჯიხური და ადგილობრივი გადაცემა
 • ბიზნესის, აკადემიის და ინსტიტუტების მნიშვნელოვან საერთაშორისო მოთამაშეებთან დაკავშირების შესაძლებლობა
 • ინოვაციური ცოდნის გაცვლის შესაძლებლობა IFIA– ს კონგრესებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში
 • ინოვაციების პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, პოლიტიკის შემუშავება, ადვოკატირება და წარმომადგენლობა
 • ასოციაციის საქმიანობის ხელშეწყობა IFIA– ს პროფესიული გამოცემის საშუალებით
 • სხვადასხვა პლატფორმების საშუალებით გამოგონებების კომერციალიზაციაში შეტანილი წვლილი
 • IP- ს ტრენინგის ტრენინგების ორგანიზება WIPO- ს თანამშრომლობით
კანდიდატიკანდიდატის წევრები
შესაბამისი წევრები
coll_flagთანამშრომლების თანამშრომლები: