წევრების ვალდებულებები

IFIA წევრის ვალდებულებები

IFIA– ს წევრის შემდეგი ვალდებულებები უნდა შესრულდეს:

1. მონაწილეობა IFIA- ს ღონისძიებებში

წევრებს მოეთხოვებათ მონაწილეობა მიიღონ IFIA– ს მიერ ოფიციალურად აღიარებულ ღონისძიებებში, რომელთა ჩამონათვალს შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე, წელიწადში ერთხელ მაინც და აჩვენონ ეროვნული გამომგონებლების მიღწევები, რათა ხელი შეუწყონ საერთაშორისო დონეზე გამომგონებლების აღიარებას: https://www.ifia.com/ifia-event-schedule/

2. მონაწილეობა IFIA- ს გენერალური ასამბლეის შეხვედრებში

ეს შეხვედრა ორწლიურად ტარდება IFIA- ს ერთ – ერთ ქვეყანაში. წევრებს ეცნობება შეხვედრის თარიღსა და ადგილს, თარიღიდან 3-1 თვემდე. სრული წევრების დასწრება სავალდებულოა, თუ მათ არ შეეძლებათ უშეცდომოდ დაესწრონ, სავარაუდოდ, მათ გაუგზავნეთ მარიონეტული წერილი, რომელიც აძლევს სხვა წევრს საკუთარი სახელით ხმის მიცემის შესახებ. გენერალური ასამბლეის ზედიზედ ორ სხდომაზე მონაწილეობა არ იწვევს სრული წევრობის შეჩერებას.

3. წლიური ანგარიშის წარდგენა IFIA

ყველა წევრს მოეთხოვება ინფორმირება IFIA სამდივნოს ყველა იმ საქმიანობის შესახებ, რომელსაც ისინი ყოველწლიურად ასრულებენ, გამოგონებისა და ინოვაციების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ყოველი წლის დეკემბერში, წევრებს უნდა გაუგზავნონ წლიური საქმიანობის ანგარიში, რომელშიც შედის მოხსენება:

  • ასოციაციის ხელმძღვანელობა და წევრები
  • ორგანიზებული ეროვნული ან საერთაშორისო ღონისძიებები, როგორიცაა საგანმანათლებლო სემინარები, გამოფენები, სემინარები, კონფერენციები ან კონგრესები და ა.შ.
  • გამოგონებები, რომლებიც შემუშავებულია, დაპატენტებულია, პროტოტიპი ან კომერციალიზაცია მოახდინა ასოციაციების დახმარებით
  • მონაწილეობა IFIA- ს ღონისძიებებში

4. წლიური წევრობის საფასურის გადახდა

IFIA წესდების თანახმად, წევრები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ თავიანთი წევრობის გადასახადი ყოველი წლის იანვარში. წევრობის საფასური მერყეობს ქვეყნის სტატუსის მიხედვით, რომელიც განუვითარებელია განუვითარებელი, განვითარებული და განვითარებული.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სრულუფლებიანი წევრი არ მოქმედებს ზემოხსენებულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, პრეზიდენტი წარუდგენს ანგარიშს აღმასრულებელი კომიტეტისადმი ნაკისრი ვალდებულების შესახებ, მათი წევრობა შეჩერდება და მათი წევრობის სტატუსი გადაწყდება შემდეგ გენერალურ ასამბლეაში შეხვედრა.