რა არის IFIA?
IFIA არის გამოგონებისა და ინოვაციების გლობალური პლატფორმა

ენთუზიასტები, გამომგონებლებისა და გამოგონებების ასოციაციები, ინოვაციები და ტექნოლოგიების ღონისძიებები, ინოვაციური ცოდნა და თანამშრომლობა.
სურათი არ არის ხელმისაწვდომი
სლაიდერი

გამომგონებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია გამოგონებისა და ინოვაციების დახმარების კულტურის გავრცელება გამომგონებლების გადაცემის ტექნოლოგიის გავრცელებისა და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დამყარების მიზნით.

IFIA მჭიდროდ თანამშრომლობს მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თავისი მიზნების განხორციელებაში. დაარსდა 1968 წელს

IFIA– ს სათავო ოფისი მდებარეობს ჟენევაში, შვეიცარია და აღიარებულია როგორც კომუნალური ორგანიზაცია რესპუბლიკისა და ჟენევის კანტონის მიერ.

1968 წელს დაარსებული გამომგონებელთა ასოციაციის საერთაშორისო ფედერაცია (IFIA) არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობა დამტკიცებულია შვეიცარიის მთავრობის მიერ კომუნალური სარგებლობისთვის. IFIA იწვევს 175 – ზე მეტ წევრს 100 ქვეყნიდან, რომლებიც ერთგულად თანამშრომლობენ ინოვაციების და გამომგონებლების მხარდასაჭერად მთელ მსოფლიოში.

INFOINVENT 2017 ახალგაზრდა გამომგონებლები
ინოვაციები Africa 2017
პოლონეთის ახალგაზრდა გამომგონებლის წარმომადგენელმა წარმოადგინა ახალგაზრდა ინვენტორის კონკურსის ფინალისტები

IFIA ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო გამოგონებათა გამოფენებს, სამეცნიერო სემინარებს, სემინარებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობით, რათა წევრებმა თავიანთი ინოვაციების წარმოჩენისა და ცოდნის სიმდიდრით ისარგებლონ გარდა ამისა, IFIA ატარებს საერთაშორისო კონგრესსა და კონფერენციას, სადაც ყველა წევრს შეუძლია თავისუფლად ჩაერთოს დიალოგში და გააცნოს საკუთარი მოსაზრებები საგამომგონებლო და სამეწარმეო სულისკვეთების შემდგომი განვითარების მიზნით. უფრო მეტიც, სოციალური ქსელი IFIA– ს ღონისძიებებზე საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს გააფართოონ თავიანთი კონტაქტები და ცოდნის ბაზა, რათა შეისწავლონ შესაძლო კომერციალიზაცია სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.
ფედერაციის რესურსები გამომდინარეობს შემოწირულობებისა და მემკვიდრეობებისგან, სპონსორობით, სახელმწიფო სუბსიდიებით, წევრობის საფასურით ან კანონით უფლებამოსილი სხვა რესურსებით. თანხები გამოიყენება ასოციაციის სოციალური მიზნების შესაბამისად, აღმასრულებელი კომიტეტის დამტკიცების შემდეგ.

IFIA არის გლობალური პლატფორმა გამოგონებისა და ინოვაციების მოყვარულთათვის, გამომგონებლებისა და გამოგონებების ასოციაციებისათვის. ამ არაკომერციული ორგანიზაციის მიზანია გამოგონებისა და ინოვაციების კულტურის გავრცელება, გამომგონებლების მხარდაჭერა, ტექნოლოგიის გადაცემა და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დამყარება. დაარსების დღიდან, IFIA ცდილობს საზოგადოებას გააცნობიეროს გამომგონებლების მნიშვნელობა საზოგადოების კეთილდღეობისთვის და დაიცვას გამომგონებლების უფლებები.

ამასთან, IFIA ატარებს საერთაშორისო გამოფენებს, კონგრესებსა და კონფერენციებს, სადაც ყველა წევრს შეუძლია თავისუფლად ჩაერთოს დიალოგში და გააცნოს საკუთარი მოსაზრებები ინტელექტუალური და სამეწარმეო სულისკვეთების შემდგომი განვითარებისათვის. უფრო მეტიც, სოციალურ მედიაში მოვლენების პოპულარიზაცია ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს გააფართოვონ თავიანთი კონტაქტები და ცოდნის ბაზა, შეისწავლონ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შესაძლო კომერციალიზაცია.

ისიფის ანგარიში 2020
ვიზიტორები ჟენევის გამოგონებები 2018 წელს

IFIA იწვევს 175-ზე მეტ წევრს 100 ქვეყნიდან, რომლებიც ერთგულად თანამშრომლობენ ინოვაციების და გამომგონებლების მხარდასაჭერად მთელ მსოფლიოში.

IFIA თავისი საქმიანობის დაარსების დღიდან ცდილობდა გამოგონებისა და ინოვაციების კულტურის გავრცელებას და საზოგადოებას გააცნობიეროს გამომგონებლების მნიშვნელობა საზოგადოების კეთილდღეობისთვის მათ გარეშე შეუძლებელია სწრაფად განვითარებული და თანამედროვე ტექნოლოგიები. სხვა მიზანი, რისთვისაც IFIA არ წყვეტს მისწრაფებას, არის გამომგონებელთა უფლებების დაცვა.

IFIA ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მიაღწიოს იმ მიზნებსა და ამოცანებს, რომლებიც მას დასახელდა ამ 50 წლის განმავლობაში,. იგი შეეცადა დაეხმარა გამომგონებლებს და ყველასთვის წარმოედგინა გამოგონების კულტურა.

IFIA აწყობს საერთაშორისო გამოგონების გამოფენებს, სამეცნიერო სემინარებს, სემინარებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობით, რაც მის წევრებს შესაძლებლობას მისცემს აჩვენონ თავიანთი სიახლეები და ისარგებლონ ცოდნის სიმდიდრით. გამომგონებლების დახმარებით, ჩვენ ვეხმარებით გამოგონებისა და ინოვაციების საზოგადოებას. და ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ ვირჩევთ და ვაფასებთ საუკეთესო გამომგონებლებს მსოფლიოს მრავალ მონაწილეს შორის, ძვირფასი მედლით, როგორც საუკეთესო გამოგონება და პრიზები ყოველწლიურად.

ეს მიდგომა ასევე დაეხმარება გამომგონებლებს გააფართოვონ გამოგონება. ამასთან, ჩვენი მოვალეობის შესრულების მიზნით, ვმუშაობთ ბევრ მთავრობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციასთან, ვმუშაობთ ინოვაციურ განათლებაზე და ვცდილობთ ტექნოლოგია გადავიდეს სრულიად ახალ დონეზე.

ifia ლოგო ჯიხური